Wij respecteren uw privacy. We erkennen uw behoefte aan passende bescherming en beheer van alle persoonlijk identificeerbare informatie die u met ons deelt. Uw gebruik van deze site is onderworpen aan dit privacybeleid. Het is belangrijk dat u de voorwaarden van onze verzameling van informatie en het gebruik van dergelijke persoonlijk identificeerbare informatie volledig begrijpt. Neem voor uw bescherming even de tijd en lees dit privacybeleid voordat u informatie op onze website gebruikt en/of indient.

Verzamelde informatie
NIET-IDENTIFICEERBAAR
Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen we bepaalde niet-persoonlijk identificeerbare informatie over uw gebruik van deze website verzamelen, opslaan of anderszins verzamelen, zoals welke pagina’s van onze website u hebt bezocht (cookies). Het is belangrijk dat u volledig begrijpt op welke manier we bepaalde informatie van u zullen verzamelen en hoe we dergelijke informatie zullen gebruiken.

PERSOONLIJK IDENTIFICEERBAAR
Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen we bepaalde informatie en/of gegevens verzamelen, opslaan of anderszins verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere persoonlijke informatie. We verkopen, delen, verspreiden of anderszins distribueren uw persoonlijk identificeerbare informatie niet opzettelijk aan externe derden, behalve zoals hierin bepaald. Bepaalde persoonlijke informatie die we van u verzamelen, kan worden gebruikt voor interne zakelijke doeleinden, zoals het plaatsen van bestellingen, marketingplannen en om u informatie te verstrekken waarvan wij denken dat deze interessant voor u kan zijn. We kunnen alle informatie die u aan ons verstrekt openbaar maken, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie, die naar eigen goeddunken noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wet, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken.

WIJZIGINGEN IN UW INFORMATIE
Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voordat deze wordt ingetrokken.

WEBSITE VAN DERDEN
Elke website van derden die naar of vanaf deze website is gelinkt, kan een ander privacybeleid en andere praktijken hebben. U dient het privacybeleid op deze andere websites te lezen om te bepalen hoe elke website de door u verstrekte informatie kan gebruiken.

VEILIGHEID
We gebruiken industriestandaard coderingstechnieken bij het overdragen en ontvangen van consumentengegevens die worden uitgewisseld met onze website. We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen in onze fysieke faciliteiten om te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging van informatie die we mogelijk van u hebben verzameld op onze site. Hoewel Jealis.nl alles in het werk stelt om de integriteit en veiligheid van ons netwerk en onze systemen te waarborgen, kunnen we niet garanderen dat deze beveiligingsmaatregelen voorkomen dat derden deze informatie illegaal verkrijgen. U gaat ermee akkoord dat Jealis.nl niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij en u of een derde partij op geen enkele manier zal vrijwaren voor het verlies en / of de publicatie van enige vorm van persoonlijk en / of niet -persoonlijke identificeerbare informatie die u ons verstrekt.

VRAGEN
Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via e-mail info@jealis.nl.